Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Uppgifter om ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland kvartalsvis (inkl. interna poster), miljoner euro 1)

  2:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2018 Förändring, % 2018 Förändring, %
Resultaträkning:        
Verksamhetens intäkter totalt 5 568 0,2 8 209 4,1
Försäljningsintäkter 2 336 -0,8 7 494 3,9
Avgiftsintäkter 761 -8,7 326 3,7
Understöd och bidrag 204 -8,9 96 18,3
Övriga verksamhetsintäkter 2 267 5,6 293 6,5
Förändring av produktlager (+/-) 0   -1 -765,4
Tillverkning för eget bruk 105 -11,4 3 32,5
Verksamhetens kostnader totalt 20 378 2,2 7 804 5,8
Personalkostnader 6 521 -1,8 3 467 4,1
Köp av kundtjänster 6 646 5,2 945 8,0
Köp av övriga tjänster 3 351 3,6 1 719 6,4
Material, förnödenheter och varor 957 0,4 1 036 5,8
Understöd 1 029 0,1 110 11,9
Övriga verksamhetskostnader 1 874 6,1 528 10,6
= Verksamhetsbidrag (+/-) -14 705 3,1 407 -20,7
1) Uppgifterna omfattar affärsverk samt interna poster mellan olika uppgifter i kommunen/samkommunen. Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.08.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 2:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 2. Uppgifter om ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland kvartalsvis (inkl. interna poster), miljoner euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2018/02/ktan_2018_02_2018-08-31_tau_002_sv.html