Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland (interna poster eliminerade), miljoner euro 1)

  2:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2018 Förändring, % 2018 Förändring, %
Verksamhetsbidrag (+/-) -14 705 3,1 407 -20,7
Skatteinkomster 11 633 2,5    
Statsandelar 4 415 -0,6    
Finansiella intäkter 378 -3,0 18 18,7
Finansiella kostnader 96 -1,9 51 0,0
Årsbidrag (+/-) 1 624 -10,4 374 -21,6
Avskrivningar och nedskrivningar 1 020 4,1 293 -1,4
Extraordinära poster (+/-) 21 -69,4 0 -100,6
Räkenskapsperiodens resultat (+/-) 625 -30,7 81 -56,1
Investeringsutgifter totalt 1 243 11,4 473 19,5
Lånestock, i slutet av kvartalet 15 899 2,0 3 681 15,1
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverk och de interna posterna har eliminerats. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.08.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 2:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland (interna poster eliminerade), miljoner euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2018/02/ktan_2018_02_2018-08-31_tau_001_sv.html