Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Uppgifter om ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland kvartalsvis (inkl. interna poster), miljoner euro 1)

  1:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2018 Förändring, % 2018 Förändring, %
Resultaträkning:        
Verksamhetens intäkter totalt 2 602 2,1 4 039 3,6
Försäljningsintäkter 1 098 -0,9 3 701 3,5
Avgiftsintäkter 376 -6,8 149 -2,3
Understöd och bidrag 99 -2,8 48 28,3
Övriga verksamhetsintäkter 1 030 10,1 142 5,1
Förändring av produktlager (+/-) 0   0 -382,4
Tillverkning för eget bruk 37 -10,9 2 17,4
Verksamhetens kostnader totalt 9 828 2,5 3 713 4,5
Personalkostnader 3 157 -1,5 1 645 3,5
Köp av kundtjänster 3 225 5,5 429 6,7
Köp av övriga tjänster 1 590 4,5 828 4,6
Material, förnödenheter och varor 465 0,6 519 6,0
Understöd 495 0,8 49 9,8
Övriga verksamhetskostnader 896 5,0 243 3,5
= Verksamhetsbidrag (+/-) -7 188 2,7 328 -6,3
1) Uppgifterna omfattar affärsverk samt interna poster mellan olika uppgifter i kommunen/samkommunen. Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 1:a kvartalet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.05.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 1:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 2. Uppgifter om ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland kvartalsvis (inkl. interna poster), miljoner euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2018/01/ktan_2018_01_2018-05-25_tau_002_sv.html