Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland (interna poster eliminerade), miljoner euro 1)

  1:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2018 Förändring, % 2018 Förändring, %
Verksamhetsbidrag (+/-) -7 188 2,7 328 -6,3
Skatteinkomster 6 037 8,6    
Statsandelar 2 209 -0,7    
Finansiella intäkter 51 -39,1 2 -67,7
Finansiella kostnader 44 2,4 25 -0,1
Årsbidrag (+/-) 1 066 29,0 305 -8,0
Avskrivningar och nedskrivningar 508 2,1 144 -3,3
Extraordinära poster (+/-) 1 -96,2 0 -96,3
Räkenskapsperiodens resultat (+/-) 559 57,3 161 -12,0
Investeringsutgifter totalt 446 1,2 182 -4,4
Lånestock, i slutet av kvartalet 15 859 1,9 3 462 10,9
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverk och de interna posterna har eliminerats. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 1:a kvartalet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.05.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 1:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland (interna poster eliminerade), miljoner euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2018/01/ktan_2018_01_2018-05-25_tau_001_sv.html