Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuntatalous neljännesvuosittain 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 7.2.2018

Manner-Suomen kuntien vuosikate 3,2 miljardia euroa vuonna 2017

Vuoden 2017 tilinpäätösarviotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli 0,5 miljardia euroa suurempi kuin edellisen vuoden tilinpäätöksissä. Vuosikatteen vahvistumiseen vaikuttivat erityisesti toimintakulujen 2,1 prosentin väheneminen sekä verotulojen 2,0 prosentin kasvu. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntatalous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin vuoden 2017 tilinpäätösarviotietoja kaikilta Manner-Suomen 295 kunnalta ja 134 kuntayhtymältä.

Manner-Suomen kuntien valtionosuudet, verotulot, vuosikate ja lainakanta asukasta kohden 2007–2017*

Manner-Suomen kuntien valtionosuudet, verotulot, vuosikate ja lainakanta asukasta kohden 2007–2017*
Vuosien 2007–2016 väestötietona on käytetty kunkin vuoden väkilukua 31.12. Vuoden 2017 arviotiedoissa on käytetty väkilukua 31.12.2016.

*Tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien talous

Tilinpäätösarviotietojen mukaan vuonna 2017 Manner-Suomen kuntien toimintakulut ilman sisäisiä eriä vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 prosenttia ja olivat 35,7 miljardia euroa. Ulkoisissa toimintatuotoissa vähennystä vuoteen 2016 verrattuna oli 5,9 prosenttia, ja vuonna 2017 ne olivat 7,2 miljardia euroa. Toimintakate oli vuoden 2017 tilinpäätösarvioissa yhteensä -28,2 miljardia euroa, kun vuoden 2016 tilinpäätöksissä se oli -28,4 miljardia euroa.

Verotulot kasvoivat kuntien arvioiden mukaan 2,0 prosenttia edellisvuodesta, ja olivat 22,4 miljardia euroa vuonna 2017. Valtionosuudet puolestaan vähenivät 3,3 prosenttia, 8,5 miljardiin euroon. Näistä kahdesta erästä muodostuva verorahoitus kasvoi yhteensä 0,5 prosenttia. Asukasta kohden laskettuna verorahoitus oli vuoden 2017 tilinpäätösarvioissa 5 649 euroa 1) . Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli 3,2 miljardia euroa. Kasvua vuoteen 2016 verrattuna oli 18,9 prosenttia. Vuonna 2017 kaikkiaan 7 kuntaa arvioi vuosikatteen jäävän negatiiviseksi, kun sitä edellisenä vuonna vuosikate oli toteutumatietojen mukaan negatiivinen 14 kunnalla.

Manner-Suomen kuntien lainakanta vuoden 2017 lopussa oli tilinpäätösarvioiden mukaan 16,0 miljardia euroa, joka oli asukasta kohden 2 921 euroa 2) . Lainakanta pieneni vuoden aikana 0,6 prosenttia. Investointeihin kunnat käyttivät rahaa 0,6 prosenttia edellistä vuotta vähemmän, yhteensä 3,4 miljardia euroa.

Manner-Suomen kuntayhtymien vuoden 2017 tilinpäätösarvioissa oli ulkoisia toimintakuluja yhteensä 13,5 miljardia euroa ja ulkoisia toimintatuottoja yhteensä 14,3 miljardia euroa. Kasvua toimintakuluissa oli 8,6 prosenttia, ja toimintatuotoissa 8,1 prosenttia. Vuosikate pysyi edellisvuoden tasolla 0,7 miljardissa eurossa.

Kuntayhtymät arvioivat investointimenojensa olleen 1,0 miljardia euroa vuonna 2017, mikä tarkoittaa 17,5 prosentin kasvua vuodesta 2016. Korollisia lainoja kuntayhtymillä arvioitiin olevan vuoden 2017 lopussa 3,4 miljardia euroa. Se on 8,1 prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 tilinpäätöksissä.

Tietoa tilastosta

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilasto on 1.–3. neljänneksellä otostutkimus, joka kuvaa Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden kehitystä neljännesvuosittain. Neljännen neljänneksen tilastojulkistusta varten tiedot kerätään kaikilta Manner-Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä. Kuntatalous neljännesvuosittain -tilaston tiedot ovat ennakollisia ja ne tarkentunevat tulevissa julkaisuissa.

Otostutkimukseen perustuvia 1.–3. neljänneksen kunta- ja kuntayhtymäkohtaisia tietoja ei julkaista. Neljännen neljänneksen tiedonkeruussa kunnilta ja kuntayhtymiltä saadut tilinpäätösarviotiedot julkaistaan yksikkötasolla vuoden 2017 tiedoista alkaen Tilastokeskuksen internetsivuilla kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -tietokannassa.

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa julkistetut tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston tietoihin liikelaitosten erilaisen käsittelytavan vuoksi. Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa liikelaitokset yhdistetään peruskuntien ja -kuntayhtymien tietoihin, kun taas vuosina 2013–2015 julkaistussa kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastossa näin ei tehty.


1) Väestotietona on käytetty Manner-Suomen väkilukua 31.12.2016.
2) Väestotietona on käytetty Manner-Suomen väkilukua 31.12.2016.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 4. neljännes 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (239,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 07.02.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 4. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2017/04/ktan_2017_04_2018-02-07_tie_001_fi.html