Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuntatalous neljännesvuosittain 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviotietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1)

  Kunnat Kuntayhtymät
2017 Muutos, % 2017 Muutos, %
Toimintatuotot yhteensä 7 180 -5,9 14 283 8,1
Toimintakulut yhteensä 35 737 -2,1 13 503 8,6
Toimintakate (+/-) -28 172 -1,0 787 -0,9
Verotulot 22 424 2,0    
Valtionosuudet 8 499 -3,3    
Rahoitustuotot 672 16,0 27 19,8
Rahoituskulut 219 0,1 108 -4,4
Vuosikate (+/-) 3 204 18,9 706 0,3
Poistot ja arvonalentumiset 2 139 1,1 598 0,7
Satunnaiset erät (+/-) 118 -62,3 15 -77,1
Tilikauden tulos (+/-) 1 183 32,5 123 -29,5
Investointimenot yhteensä 3 448 -0,6 1 014 17,5
Lainakanta, neljänneksen lopussa 15 992 -0,6 3 430 8,1
1) Tietoihin on yhdistetty liikelaitokset ja sisäiset erät on eliminoitu. Vuoden 2017 tiedot ovat tilinpäätösarvioita. Muutos on laskettu edellisen vuoden toteutuneisiin tilinpäätöstietoihin verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 4. neljännes 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 07.02.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 4. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviotietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2017/04/ktan_2017_04_2018-02-07_tau_001_fi.html