Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet 1)

  1:a offentliggörandet, mn € Senaste offentliggörandet, mn € Revidering, mn € Revidering, %
Region Post År Kvartal        
Kommuner Verksamhetens intäkter totalt 2016 4 7 330 7 626 296 4,0
2017 1 1 546 1 540 -5 -0,3
2 3 506 3 412 -93 -2,7
3 5 172 5 082 -90 -1,7
Verksamhetens kostnader totalt 2016 4 36 469 36 787 319 0,9
2017 1 8 600 8 590 -10 -0,1
2 17 820 17 790 -30 -0,2
3 26 527 26 504 -23 -0,1
Lånestock, i slutet av kvartalet 2016 4 16 039 16 106 66 0,4
2017 1 15 616 15 622 6 0,0
2 15 693 15 581 -112 -0,7
3 15 188 15 158 -30 -0,2
Samkommuner Verksamhetens intäkter totalt 2016 4 13 240 13 245 5 0,0
2017 1 3 637 3 623 -13 -0,4
2 7 193 7 181 -12 -0,2
3 10 810 10 692 -119 -1,1
Verksamhetens kostnader totalt 2016 4 12 421 12 431 10 0,1
2017 1 3 194 3 196 1 0,0
2 6 677 6 670 -7 -0,1
3 10 100 9 988 -112 -1,1
Lånestock, i slutet av kvartalet 2016 4 3 148 3 141 -7 -0,2
2017 1 3 110 3 121 11 0,3
2 3 199 3 199 0 0,0
3 3 226 3 226 0 0,0
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverken och interna poster har eliminerats.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 07.02.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 4:e kvartalet 2017, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2017/04/ktan_2017_04_2018-02-07_rev_001_sv.html