Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Kommunekonomi kvartalsvis 2017, 4:e kvartalet

2017
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik