Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Uppgifter om ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland kvartalsvis (inkl. interna poster), miljoner euro 1)

  3:e kvartalet
Kommuner Samkommuner
2017 Förändring, % 2017 Förändring, %
Resultaträkning:        
Verksamhetens intäkter totalt 8 334 -5,6 11 742 8,7
Försäljningsintäkter 3 552 -9,5 10 769 8,7
Avgiftsintäkter 1 219 -4,6 464 13,4
Understöd och bidrag 304 -44,3 124 8,6
Övriga verksamhetsintäkter 3 258 5,7 384 3,4
Förändring av produktlager (+/-) 0 -100,0 1 -372,5
Tillverkning för eget bruk 233 -3,8 4 -4,8
Verksamhetens kostnader totalt 29 689 -2,6 11 032 8,6
Personalkostnader 10 020 -9,0 5 014 4,8
Köp av kundtjänster 9 407 7,3 1 321 16,0
Köp av övriga tjänster 4 759 -0,2 2 394 10,8
Material, förnödenheter och varor 1 336 -1,7 1 426 7,7
Understöd 1 510 -21,6 149 6,0
Övriga verksamhetskostnader 2 657 0,3 728 20,4
= Verksamhetsbidrag (+/-) -21 123 -1,3 715 10,0
1) Uppgifterna omfattar affärsverk samt interna poster mellan olika uppgifter i kommunen/samkommunen. Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 3:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Uppgifter om ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland kvartalsvis (inkl. interna poster), miljoner euro 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2017/03/ktan_2017_03_2017-11-24_tau_002_sv.html