Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland (interna poster eliminerade), miljoner euro 1)

  3:e kvartalet
Kommuner Samkommuner
2017 Förändring, % 2017 Förändring, %
Verksamhetsbidrag (+/-) -21 123 -1,3 715 10,0
Skatteinkomster 17 443 1,6 0  
Statsandelar 6 635 -2,4 0  
Finansiella intäkter 492 5,9 20 28,9
Finansiella kostnader 136 -7,0 77 -4,5
Årsbidrag (+/-) 3 312 15,2 658 12,5
Avskrivningar och nedskrivningar 1 508 1,7 446 6,6
Extraordinära poster (+/-) 84 -59,3 11 -82,6
Räkenskapsperiodens resultat (+/-) 1 887 18,2 223 -2,7
Investeringsutgifter totalt 2 125 7,4 620 17,9
Lånestock, i slutet av kvartalet 15 188 2,3 3 226 6,3
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverk och de interna posterna har eliminerats. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 3:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland (interna poster eliminerade), miljoner euro 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2017/03/ktan_2017_03_2017-11-24_tau_001_sv.html