Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet 1)

  1:a offentliggörandet, mn € Senaste offentliggörandet, mn € Revidering, mn € Revidering, %
Region Post År Kvartal        
Kommuner Verksamhetens intäkter totalt 2016 2 3 993 3 771 -222 -5,6
3 5 614 5 558 -56 -1,0
4 7 330 7 531 201 2,7
2017 1 1 546 1 561 15 1,0
Verksamhetens kostnader totalt 2016 2 18 536 18 373 -163 -0,9
3 27 444 27 252 -193 -0,7
4 36 469 36 832 363 1,0
2017 1 8 600 8 602 2 0,0
Lånestock, i slutet av kvartalet 2016 2 14 895 14 844 -50 -0,3
3 14 899 14 852 -47 -0,3
4 16 039 16 065 25 0,2
2017 1 15 616 15 653 37 0,2
Samkommuner Verksamhetens intäkter totalt 2016 2 6 696 6 699 2 0,0
3 10 016 9 938 -78 -0,8
4 13 240 13 240 0 0,0
2017 1 3 637 3 628 -9 -0,3
Verksamhetens kostnader totalt 2016 2 6 488 6 116 -372 -5,7
3 9 301 9 156 -145 -1,6
4 12 421 12 423 1 0,0
2017 1 3 194 3 186 -9 -0,3
Lånestock, i slutet av kvartalet 2016 2 2 999 2 990 -8 -0,3
3 3 029 3 029 0 0,0
4 3 148 3 141 -7 -0,2
2017 1 3 110 3 121 11 0,3
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverken och interna poster har eliminerats.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.08.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 2:a kvartalet 2017, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2017/02/ktan_2017_02_2017-08-25_rev_001_sv.html