Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet 1)

  1:a offentliggörandet, mn € Senaste offentliggörandet, mn € Revidering, mn € Revidering, %
Region Post År Kvartal        
Kommuner Verksamhetens intäkter totalt 2016 1 1 974 1 720 -254 -12,9
2 3 993 3 793 -201 -5,0
3 5 614 5 558 -56 -1,0
4 7 330 7 531 201 2,7
Verksamhetens kostnader totalt 2016 1 9 019 8 791 -229 -2,5
2 18 536 18 283 -253 -1,4
3 27 444 27 252 -193 -0,7
4 36 469 36 832 363 1,0
Lånestock, i slutet av kvartalet 2016 1 15 116 15 065 -51 -0,3
2 14 895 14 844 -50 -0,3
3 14 899 14 852 -47 -0,3
4 16 039 16 065 25 0,2
Samkommuner Verksamhetens intäkter totalt 2016 1 3 284 3 315 31 0,9
2 6 696 6 699 2 0,0
3 10 016 9 938 -78 -0,8
4 13 240 13 240 0 0,0
Verksamhetens kostnader totalt 2016 1 2 920 2 901 -19 -0,6
2 6 488 6 113 -376 -5,8
3 9 301 9 153 -148 -1,6
4 12 421 12 423 1 0,0
Lånestock, i slutet av kvartalet 2016 1 2 963 2 963 0 0,0
2 2 999 2 990 -8 -0,3
3 3 029 3 029 0 0,0
4 3 148 3 141 -7 -0,2
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverken och interna poster har eliminerats.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 1:a kvartalet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jens Melfsen 029 551 2578, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.05.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 1:a kvartalet 2017, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2017/01/ktan_2017_01_2017-05-26_rev_001_sv.html