Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet 1)

  1:a offentliggörandet, mn € Senaste offentliggörandet, mn € Revidering, mn € Revidering, %
Region Post År Kvartal        
Kommuner Verksamhetens intäkter totalt 2016 1 1 974 1 707 -266 -13,5
2 3 993 3 722 -272 -6,8
3 5 614 5 487 -127 -2,3
Verksamhetens kostnader totalt 2016 1 9 019 8 616 -403 -4,5
2 18 536 18 032 -504 -2,7
3 27 444 26 866 -579 -2,1
Lånestock, i slutet av kvartalet 2016 1 15 116 15 106 -10 -0,1
2 14 895 14 884 -10 -0,1
3 14 899 14 892 -7 0,0
Samkommuner Verksamhetens intäkter totalt 2016 1 3 284 3 315 31 1,0
2 6 696 6 699 3 0,0
3 10 016 9 938 -77 -0,8
Verksamhetens kostnader totalt 2016 1 2 920 2 901 -19 -0,6
2 6 488 6 113 -376 -5,8
3 9 301 9 153 -148 -1,6
Lånestock, i slutet av kvartalet 2016 1 2 963 2 963 0 0,0
2 2 999 2 999 0 0,0
3 3 029 3 029 0 0,0
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverken och interna poster har eliminerats.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 08.02.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 4:e kvartalet 2016, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2016/04/ktan_2016_04_2017-02-08_rev_001_sv.html