Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 25.11.2016

Kuntien toimintakulut olivat 27,4 miljardia euroa tammi-syyskuussa 2016

Vuoden 2016 tammi-syyskuussa kuntien ulkoiset toimintakulut olivat 27,4 miljardia euroa ja toimintatuotot 5,6 miljardia euroa. Kunnat saivat verorahoitusta yhteensä 24,0 miljardia euroa. Kuntayhtymien ulkoiset toimintakulut olivat 9,3 miljardia euroa ja toimintatuotot 10,0 miljardia euroa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntatalous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tietoja Manner-Suomen 80 kunnalta ja 69 kuntayhtymältä.

Kuntien ja kuntayhtymien talouden ulkoisia neljännesvuositietoja, miljoonaa euroa 1)

  Kunnat Kuntayhtymät
Yhteensä Yhteensä
Toimintatuotot yhteensä 5 614 10 016
Toimintakulut yhteensä 27 444 9 301
Vuosikate 2 683 654
Lainakanta 14 899 3 029
1) Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja.

Kuntien ja kuntayhtymien talous

Kuntien ulkoiset toimintakulut olivat vuoden 2016 tammi-syyskuussa 27,4 miljardia euroa ja toimintatuotot 5,6 miljardia euroa. Kuntien verorahoitus, joka koostuu verotuloista ja valtionosuuksista, oli 24,0 miljardia euroa. Verorahoituksesta kaikkiaan 71,6 prosenttia eli 17,2 miljardia euroa koostui verotuloista. Näin ollen valtionosuuksien osuudeksi muodostui 28,4 prosenttia eli 6,8 miljardia euroa. Kuntien yhteenlasketuksi vuosikatteeksi muodostui 2,7 miljardia euroa.

Vuoden 2016 tammikuun alusta syyskuun loppuun ulottuvalla ajanjaksolla kunnat käyttivät investointeihin 2,0 miljardia euroa. Lainakanta oli vuoden kolmannen neljänneksen lopussa yhteensä 14,9 miljardia euroa. Asukasta kohden lainaa oli kyseisen neljänneksen päättyessä 2 730 euroa. 1)

Kuntayhtymien ulkoiset toimintakulut olivat vuoden 2016 tammi-syyskuussa 9,3 miljardia euroa ja toimintatuotot 10,0 miljardia euroa. Yhteenlasketuksi vuosikatteeksi muodostui 0,7 miljardia euroa.

Kuntayhtymien investointimenot olivat vuoden 2016 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 0,5 miljardia euroa. Lainakanta oli yhteenlaskettuna 3,0 miljardia euroa kolmannen neljänneksen lopussa.

Tietoa tilastosta

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilasto on otostutkimus, joka kuvaa Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden kehitystä neljännesvuosittain.

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilaston tiedot ovat ennakollisia ja ne tarkentunevat tulevissa julkaisuissa. Neljännesvuosittaisia kunta- ja kuntayhtymäkohtaisia tietoja ei julkaista.

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa julkistetut tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston tietoihin liikelaitosten erilaisen käsittelytavan vuoksi. Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa liikelaitokset yhdistetään peruskuntien ja -kuntayhtymien tietoihin, kun taas vuosina 2013–2015 julkaistussa kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastossa näin ei tehty.


1) Väestotietona on käytetty Manner-Suomen väkilukua 31.12.2015.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 3. neljännes 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (216,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 25.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 3. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2016/03/ktan_2016_03_2016-11-25_tie_001_fi.html