Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi (inkl. interna poster), miljoner euro 1)

  1–3:e kvartalet
Kommuner Samkommuner
2016 2016
Resultaträkning:    
Verksamhetens intäkter totalt 8 782 10 419
Försäljningsintäkter 3 892 9 606
Avgiftsintäkter 1 279 410
Understöd och bidrag 548 117
Övriga verksamhetsintäkter 3 063 287
Förändring av produktlager (+/-) 0 0
Tillverkning för eget bruk 232 4
Verksamhetens kostnader totalt 30 612 9 705
Personalkostnader 11 015 4 786
Köp av kundtjänster 8 758 1 133
Köp av övriga tjänster 4 896 1 989
Material, förnödenheter och varor 1 366 1 201
Understöd 1 928 141
Övriga verksamhetskostnader 2 649 455
= Verksamhetsbidrag (+/-) -21 599 719
1) Uppgifterna omfattar affärsverk samt interna poster mellan olika uppgifter i kommunen/samkommunen. Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 3:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 2. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi (inkl. interna poster), miljoner euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2016/03/ktan_2016_03_2016-11-25_tau_002_sv.html