Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi (interna poster eliminerade), miljoner euro 1)

  1–3:e kvartalet
Kommuner Samkommuner
2016 2016
Verksamhetsbidrag (+/-) -21 599 719
Skatteinkomster 17 166  
Statsandelar 6 798  
Finansiella intäkter 464 15
Finansiella kostnader 146 80
Årsbidrag (+/-) 2 683 654
Avskrivningar och nedskrivningar 1 483 419
Extraordinära poster (+/-) 208 3
Räkenskapsperiodens resultat (+/-) 1 408 238
Investeringsutgifter totalt 1 982 526
Lånestock, i slutet av kvartalet 14 899 3 029
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverken och interna poster har eliminerats.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 3:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi (interna poster eliminerade), miljoner euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2016/03/ktan_2016_03_2016-11-25_tau_001_sv.html