Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuntatalous neljännesvuosittain 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1)

  1.–3. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2016 2016
Toimintakate (+/-) -21 599 719
Verotulot 17 166  
Valtionosuudet 6 798  
Rahoitustuotot 464 15
Rahoituskulut 146 80
Vuosikate (+/-) 2 683 654
Poistot ja arvonalentumiset 1 483 419
Satunnaiset erät (+/-) 208 3
Tilikauden tulos (+/-) 1 408 238
Investointimenot yhteensä 1 982 526
Lainakanta, neljänneksen lopussa 14 899 3 029
1) Tietoihin on yhdistetty liikelaitokset ja sisäiset erät on eliminoitu.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 3. neljännes 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 25.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 3. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2016/03/ktan_2016_03_2016-11-25_tau_001_fi.html