Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1)

  1.–2. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2016 2016
Tuloslaskelma:    
Toimintatuotot yhteensä 5 999 6 971
Myyntituotot 2 647 6 453
Maksutuotot 873 292
Tuet ja avustukset 388 84
Muut toimintatuotot 2 092 142
Valmistevarastojen muutos (+/-) 0 0
Valmistus omaan käyttöön 128 3
Toimintakulut yhteensä 20 542 6 763
Henkilöstökulut 7 249 3 195
Asiakaspalvelujen ostot 5 902 742
Muiden palvelujen ostot 3 369 1 473
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 970 893
Avustukset 1 288 94
Muut toimintakulut 1 765 367
= Toimintakate (+/-) -14 415 211
1) Tiedot sisältävät liikelaitokset sekä kunnan/kuntayhtymän eri tehtävien väliset sisäiset erät. Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 2. neljännes 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Atte Virtanen 029 551 3685, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 26.08.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 2. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 2. Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2016/02/ktan_2016_02_2016-08-26_tau_002_fi.html