Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Offentliggöranden

2010
2009
2008
2007
2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas budgeter [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktal/tie_sv.html