Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Nyckeltal efter landskap 2020* 1)

  Kommunernas årsbidrag, euro per invånare
Kommunernas lånestock, euro per invånare
Kommunkoncernernas lånestock, euro per invånare
2020
Förändring
2020
Förändring
2020
Förändring
Hela landet
739 422 3 448 107 7 454 373
Nyland 988 387 3 044 158 8 919 518
Egentliga Finland 533 458 3 072 -134 5 273 -171
Satakunta
597 533 2 666 5 4 850 11
Egentliga Tavastland
610 412 3 442 127 5 447 159
Birkaland
706 401 3 368 216 6 779 542
Päijänne-Tavastland
864 627 5 619 304 7 890 394
Kymmenedalen
771 610 4 101 -287 7 290 -146
Södra Karelen
484 97 3 016 54 6 730 140
Södra Savolax
767 614 4 230 159 7 788 115
Norra Savolax
550 388 3 574 330 8 251 494
Norra Karelen
837 494 2 459 -21 5 433 122
Mellersta Finland
593 496 3 130 -80 7 948 184
Södra Österbotten
581 460 4 417 104 8 115 354
Österbotten
738 463 4 136 130 7 348 405
Mellersta Österbotten
632 442 5 220 431 9 356 540
Norra Österbotten
541 356 4 186 182 6 575 851
Kajanaland
222 -635 3 503 -99 12 494 1128
Lappland
599 599 3 545 105 5 792 330
Åland
516 499 1 638 146 2 579 -77
*Förhandsuppgifter
   
1) Som befolkningsuppgift har man varje statistikår använt folkmängden per 31.12. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

Källa: Preliminära uppgifter i statistiken över kommunekonomi 2020. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jens Melfsen 029 551 2578, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 28.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi [e-publikation].
ISSN=2343-4155. 2020, Tabellbilaga 2. Nyckeltal efter landskap 2020* 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kta/2020/kta_2020_2021-05-28_tau_002_sv.html