Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Figurbilaga 1. Egenanskaffningsutgifter för investeringar, nettoinvesteringar och årsbidrag i kommunerna 2010–2020*

Figurbilaga 1. Egenanskaffningsutgifter för investeringar, nettoinvesteringar och årsbidrag i kommunerna 2010–2020*
*) Uppgifterna från år 2020 är preliminära. Egenanskaffningsutgifter för investeringar är skillnaden mellan investeringsutgifter och finansieringsandelar. Nettoinvesteringar är skillnaden mellan egenanskaffningsutgifter för investeringar och försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva.

Källa: Preliminära uppgifter i statistiken över kommunekonomi 2020. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jens Melfsen 029 551 2578, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 28.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi [e-publikation].
ISSN=2343-4155. 2020, Figurbilaga 1. Egenanskaffningsutgifter för investeringar, nettoinvesteringar och årsbidrag i kommunerna 2010–2020* . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kta/2020/kta_2020_2021-05-28_kuv_001_sv.html