Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Nyckeltal efter landskap 2019* 1)

  Kommunernas årsbidrag, euro per invånare
Kommunernas lånestock, euro per invånare
Kommunkoncernernas lånestock, euro per invånare
2019
Förändring, %

2019
Förändring, %

2019
Förändring, %

Hela landet
316 -15,9 3 342 9,9 7 081 8,3
Nyland 601 -16,8 2 886 9,4 8 401 6,4
Egentliga Finland 74 -34,3 3 206 1,4 5 445 2,0
Satakunta
64 -57,9 2 662 19,2 4 839 14,7
Egentliga Tavastland
197 -24,9 3 315 2,9 5 288 3,1
Birkaland
305 22,9 3 152 15,4 6 237 12,2
Päijänne-Tavastland
237 -35,5 5 315 7,0 7 496 3,7
Kymmenedalen
161 55,2 4 388 10,4 7 436 12,0
Södra Karelen
387 44,9 2 963 16,8 6 590 4,9
Södra Savolax
153 -8,0 4 071 15,3 7 673 9,2
Norra Savolax
162 -44,9 3 244 9,2 7 757 7,6
Norra Karelen
342 -4,9 2 479 8,4 5 311 8,2
Mellersta Finland
97 -69,9 3 209 13,0 7 764 10,6
Södra Österbotten
120 -49,3 4 313 12,0 7 761 6,8
Österbotten
275 6,6 4 005 15,2 6 943 12,2
Mellersta Österbotten
190 -11,4 4 789 2,6 8 816 3,7
Norra Österbotten
185 -24,0 4 004 9,4 5 724 11,2
Kajanaland
857 11004,1 2) 3 602 10,7 11 366 43,0
Lappland
0 -100,3 3 440 15,5 5 462 11,7
Åland
16 -95,3 1 492 7,5 2 657 -3,7
*Förhandsuppgifter
   
1) Som befolkningsuppgift har man varje statistikår använt folkmängden per 31.12. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.
2) Förändringen beror på avsevärt stora finansiella intäkter år 2019.

Källa: Preliminära uppgifter i statistiken över kommunekonomi 2019. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jens Melfsen 029 551 2578, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 29.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi [e-publikation].
ISSN=2343-4155. 2019, Tabellbilaga 2. Nyckeltal efter landskap 2019* 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kta/2019/kta_2019_2020-05-29_tau_002_sv.html