Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Uppgifter om kommunernas och samkommunernas bokslut 2019*, miljoner euro 1)

  Kommuner Samkommuner
2019
Förändring, %
2019
Förändring, %
Verksamhetens intäkter
totalt
7 252 -3,8 16 585 7,4
Försäljningsintäkter 2 989 -11,0 15 376 8,0
Avgiftsintäkter 1 608 -1,8 730 7,3
Understöd och bidrag 505 0,7 250 -9,3
Övriga verksamhetsintäkter 2 149 5,5 229 -7,6
Verksamhetens kostnader totalt
38 081 2,7 15 930 7,8
Personalkostnader totalt 13 606 -0,4 7 424 6,9
Köp av tjänster 19 346 5,3 5 624 8,1
Material, förnödenheter och varor 1 823 -1,5 1 887 2,8
Understöd 2 016 0,6 341 45,7
Övriga verksamhetskostnader
1 291 7,5 655 15,4
Verksamhetsbidrag +/- -30 499 4,3 663 -1,4
Skatteinkomster totalt
23 018 2,6    
Kommunens inkomstskatt
19 237 2,6    
Andel av samfundsskattens
avkastning
1 910 1,9    
Övriga skatteinkomster (inkl. fastighetsskatt) 1 871 4,3    
Statsandelar
8 677 2,1    
Finansiella intäkter och kostnader +/- 552 41,3 -81 -0,4
Årsbidrag +/- 1 748 -15,8 582 -1,5
Avskrivningar och nedskrivningar
2 317 5,2 624 1,3
Nettoinvesteringar
2 746 -1,8 1 296 24,9
Likvida medel 31.12 5 093 3,5 1 214 9,0
Lånestock 31.12
18 465 10,1 4 679 20,6
*Förhandsuppgifter
1) Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

Källa: Preliminära uppgifter i statistiken över kommunekonomi 2019. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jens Melfsen 029 551 2578, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 29.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi [e-publikation].
ISSN=2343-4155. 2019, Tabellbilaga 1. Uppgifter om kommunernas och samkommunernas bokslut 2019*, miljoner euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kta/2019/kta_2019_2020-05-29_tau_001_sv.html