Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Tietoja kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksistä 2019*, miljoonaa euroa 1)

  Kunnat
Kuntayhtymät
2019
Muutos, %
2019
Muutos, %
Toimintatuotot
yhteensä
7 252 -3,8 16 585 7,4
Myyntituotot 2 989 -11,0 15 376 8,0
Maksutuotot 1 608 -1,8 730 7,3
Tuet ja avustukset 505 0,7 250 -9,3
Muut toimintatuotot 2 149 5,5 229 -7,6
Toimintakulut yhteensä 38 081 2,7 15 930 7,8
Henkilöstökulut yhteensä 13 606 -0,4 7 424 6,9
Palvelujen ostot 19 346 5,3 5 624 8,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 823 -1,5 1 887 2,8
Avustukset 2 016 0,6 341 45,7
Muut toimintakulut 1 291 7,5 655 15,4
Toimintakate +/- -30 499 4,3 663 -1,4
Verotulot yhteensä 23 018 2,6    
Kunnan tulovero 19 237 2,6    
Osuus yhteisöveron tuotosta 1 910 1,9    
Muut verotulot (sis. kiinteistöverotulot) 1 871 4,3    
Valtionosuudet 8 677 2,1    
Rahoitustuotot ja -kulut +/- 552 41,3 -81 -0,4
Vuosikate +/- 1 748 -15,8 582 -1,5
Poistot ja arvonalentumiset 2 317 5,2 624 1,3
Nettoinvestoinnit 2 746 -1,8 1 296 24,9
Rahavarat 31.12. 5 093 3,5 1 214 9,0
Lainakanta 31.12. 18 465 10,1 4 679 20,6
*Ennakkotiedot
1) Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntataloustilasto 2019, ennakolliset tilinpäätöstiedot. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Jens Melfsen 029 551 2578, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 29.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4147. 2019, Liitetaulukko 1. Tietoja kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksistä 2019*, miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kta/2019/kta_2019_2020-05-29_tau_001_fi.html