Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

2. Kuntayhtymien talous vuonna 2016

Vuonna 2016 kuntayhtymien käyttötalouden bruttokustannukset olivat kaikkiaan 14,4 miljardia euroa ja käyttötuotot 14,6 miljardia euroa. Bruttokustannukset kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,2 (oli 5,3) prosenttia ja bruttotuotot 1,8 (oli 5,8) prosenttia.

Henkilöstökulut, joihin lasketaan palkat ja palkkiot, eläkekulut sekä muut henkilöstökulut, muodostivat kuntayhtymien käyttötalouden suurimman kuluerän ja ne olivat yhteensä 6,3 miljardia euroa. Vähennystä niissä oli edelliseen vuoteen verrattuna 0,4 prosenttia. Palveluiden ostoihin, jotka koostuvat asiakaspalveluiden sekä muiden palveluiden ostoista, kuntayhtymät kirjasivat yhteensä 4,7 miljardia euroa. Palveluiden ostot koostuvat sekä ulkoisista palveluiden ostoista että kuntayhtymän eri tehtävien välisistä sisäisistä ostoista.

Kuntayhtymien käyttötalous vuonna 2016, miljoonaa euroa

  Kuntayhtymät
Käyttökustannukset Käyttötuotot Osuus käyttökustannuksista, %
Sosiaali- ja terveystoiminta yhteensä 10 448 10 655 72,7
Josta: Erikoissairaanhoito 7 951 8 113 55,3
Opetus- ja kulttuuritoiminta yhteensä 1 250 1 285 8,7
Josta: Ammatillinen koulutus 1 160 1 198 8,1
Muu toiminta 2 682 2 641 18,6
Josta: Joukkoliikenne 623 642 4,3
Käyttötalous yhteensä 14 380 14 581 100,0

Vuonna 2016 yhteensä 10,4 miljardia euroa eli 72,7 prosenttia kuntayhtymien bruttomääräisistä kustannuksista kohdistui sosiaali- ja terveystoimintaan. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna niissä oli 2,8 (oli 7,3)prosenttia. Sosiaali- ja terveyspalveluiden bruttokustannuksista suurin osa eli 76,1 prosenttia kohdistui erikoissairaanhoitoon. Erikoissairaanhoidon bruttokustannukset olivat yhteensä 8,0 miljardia euroa ja ne kasvoivat edeltävään vuoteen verrattuna 2,2 (oli 8,2) prosenttia.

Opetus- ja kulttuuritoimintaan kohdistui vuonna 2016 yhteensä 8,7 prosenttia eli 1,3 miljardia euroa kuntayhtymien bruttokustannuksista. Vähennystä edellisvuoteen verrattuna oli 5,9 prosenttia. Suurin osa opetus- ja kulttuuritoiminnan kustannuksista kohdistui ammatilliseen koulutukseen, jonka yhteenlaskettu osuus bruttokustannuksista oli 1,2 miljardia euroa. Ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat bruttokustannukset vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 4,4 prosenttia.

Muuhun toimintaan, johon luetaan kaikki muu kuntayhtymien toiminta sosiaali- ja terveystoimintaa sekä opetus- ja kulttuuritoimintaa lukuun ottamatta, kohdistui yhteensä 2,7 miljardia euroa eli 18,6 prosenttia kaikista bruttokustannuksista. Muun toiminnan bruttokustannukset kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 4,3 (oli 3,6) prosenttia.


Lähde: Kuntataloustilasto 2016. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 27.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4147. 2016, 2. Kuntayhtymien talous vuonna 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kta/2016/kta_2016_2017-10-27_kat_002_fi.html