Liitetaulukko 2. Tapaturmissa kuolleet ulkoisen syyn ja päihtymyksen mukaan 2019

Ulkoinen syy Tapaturmissa kuolleet, yhteensä

Päihtyneenä tapaturmissa kuolleet
Tapaturmaisesti kuolleista päihtyneitä,
%
Päihtyneenä kuolleet, yhteensä

Alkoholi-
päihtyneetAlkoholi- ja huume/lääke-
päihtyneet
Huume/lääke-
päihtyneet


Tapaturmat yhteensä (pl. myrkytykset) 1 967 314 275 18 21 16,0
Kuljetustapaturmat (pl. vesiliikenteen hukkumiset) 209 51 33 11 7 24,4
Kaatuminen, putoaminen (W00–W19) 1 190 76 75 0 1 6,4
Hukkuminen (ml. vesiliikenne) 132 59 57 1 1 44,7
Ruokaan tukehtuminen (W79) 58 18 13 3 2 31,0
Saunakuolemat (W92) 48 27 24 1 2 56,3
Tulipalot (X00–X09) 48 24 23 0 1 50,0
Kylmyys (X31) 92 41 35 2 4 44,6
Muut tapaturmat 190 18 15 0 3 9,5

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Airi Pajunen 029 551 3605, Kati Taskinen 029 551 3648, Jari Hellanto 029 551 3291, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 14.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2019, Liitetaulukko 2. Tapaturmissa kuolleet ulkoisen syyn ja päihtymyksen mukaan 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2019/ksyyt_2019_2020-12-14_tau_004_fi.html