Tabellbilaga 5. Månadslöner inom kommunsektorn efter landskap 2020

Landskap Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Hela landet Totalt 414 823 356 811 3 251 2 981
Kvinnor 335 939 285 475 3 149 2 916
Män 78 884 71 336 3 638 3 379
Nyland Totalt 112 233 99 036 3 290 3 042
Kvinnor 90 323 78 669 3 208 2 980
Män 21 910 20 367 3 593 3 361
Egentliga Finland Totalt 37 622 32 301 3 224 2 934
Kvinnor 30 721 26 222 3 109 2 867
Män 6 901 6 079 3 689 3 423
Satakunta Totalt 16 835 14 550 3 146 2 868
Kvinnor 13 926 11 911 3 047 2 826
Män 2 909 2 639 3 570 3 300
Egentliga Tavastland Totalt 12 041 10 601 3 261 2 975
Kvinnor 9 921 8 664 3 141 2 899
Män 2 120 1 937 3 751 3 441
Birkaland Totalt 36 684 31 952 3 233 2 969
Kvinnor 29 908 25 747 3 133 2 896
Män 6 776 6 205 3 624 3 342
Päijänne-Tavastland Totalt 13 372 11 740 3 283 2 943
Kvinnor 10 907 9 493 3 162 2 882
Män 2 465 2 247 3 772 3 539
Kymmenedalen Totalt 12 467 10 924 3 222 2 976
Kvinnor 10 411 9 029 3 124 2 919
Män 2 056 1 895 3 671 3 419
Södra Karelen Totalt 8 941 7 705 3 356 3 035
Kvinnor 7 272 6 227 3 233 2 961
Män 1 669 1 478 3 854 3 621
Södra Savolax Totalt 11 720 10 170 3 110 2 840
Kvinnor 9 484 8 141 3 008 2 796
Män 2 236 2 029 3 512 3 127
Norra Savolax Totalt 20 980 18 015 3 275 2 988
Kvinnor 16 878 14 381 3 157 2 919
Män 4 102 3 634 3 718 3 479
Norra Karelen Totalt 13 329 11 330 3 196 2 938
Kvinnor 10 530 8 862 3 092 2 889
Män 2 799 2 468 3 546 3 255
Mellersta Finland Totalt 21 126 17 821 3 253 2 974
Kvinnor 16 931 14 141 3 142 2 916
Män 4 195 3 680 3 656 3 360
Södra Österbotten Totalt 17 076 14 515 3 182 2 893
Kvinnor 14 142 11 894 3 063 2 844
Män 2 934 2 621 3 683 3 400
Österbotten Totalt 16 418 11 727 3 235 2 970
Kvinnor 13 576 9 333 3 124 2 889
Män 2 842 2 394 3 637 3 384
Mellersta Österbotten Totalt 7 033 6 014 3 240 2 958
Kvinnor 5 702 4 809 3 110 2 875
Män 1 331 1 205 3 716 3 382
Norra Österbotten Totalt 34 126 28 920 3 314 3 037
Kvinnor 27 171 22 665 3 195 2 954
Män 6 955 6 255 3 722 3 468
Kajanaland Totalt 6 906 5 931 3 226 3 003
Kvinnor 5 436 4 623 3 136 2 940
Män 1 470 1 308 3 537 3 332
Lappland Totalt 13 535 11 997 3 203 2 928
Kvinnor 10 767 9 439 3 107 2 862
Män 2 768 2 558 3 533 3 294
Åland Totalt 2 379 1 562 3 045 2 800
Kvinnor 1 933 1 225 3 003 2 792
Män 446 337 3 196 2 838

Källa: Löner inom kommunsektorn 2020, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2020, Tabellbilaga 5. Månadslöner inom kommunsektorn efter landskap 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2020/ksp_2020_2021-04-29_tau_008_sv.html