Liitetaulukko 4. Kuntasektorin kuukausipalkat koulutusaloittain 2020

Koulutusala Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Yhteensä 414 823 356 811 3 251 2 981
Naiset 335 939 285 475 3 149 2 916
Miehet 78 884 71 336 3 638 3 379
00 Yleissivistävä koulutus Yhteensä 8 254 6 761 2 996 2 681
Naiset 5 529 4 468 2 899 2 612
Miehet 2 725 2 293 3 174 2 876
01 Kasvatusalat Yhteensä 43 526 40 622 3 631 3 572
Naiset 35 922 33 353 3 553 3 501
Miehet 7 604 7 269 3 980 3 847
02 Humanistiset ja taidealat Yhteensä 24 960 22 130 3 605 3 600
Naiset 19 762 17 415 3 579 3 594
Miehet 5 198 4 715 3 699 3 631
03 Yhteiskunnalliset alat Yhteensä 14 106 12 158 3 915 3 754
Naiset 11 894 10 128 3 821 3 734
Miehet 2 212 2 030 4 357 3 969
04 Kauppa, hallinto ja oikeustieteet Yhteensä 30 117 26 608 2 935 2 633
Naiset 26 026 22 896 2 845 2 602
Miehet 4 091 3 712 3 469 3 030
05 Luonnontieteet Yhteensä 8 747 8 083 4 086 4 032
Naiset 5 650 5 152 3 941 3 921
Miehet 3 097 2 931 4 339 4 246
06 Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) Yhteensä 4 449 4 056 3 326 3 079
Naiset 1 840 1 653 3 131 2 847
Miehet 2 609 2 403 3 455 3 275
07 Tekniikan alat Yhteensä 23 496 21 238 3 360 3 176
Naiset 7 780 6 723 3 182 2 886
Miehet 15 716 14 515 3 436 3 306
08 Maa- ja metsätalousalat Yhteensä 6 073 4 760 3 069 2 844
Naiset 3 776 2 851 2 994 2 762
Miehet 2 297 1 909 3 169 2 952
09 Terveys- ja hyvinvointialat Yhteensä 198 392 165 667 3 220 2 919
Naiset 176 229 146 048 3 122 2 888
Miehet 22 163 19 619 3 914 3 317
10 Palvelualat Yhteensä 36 978 32 159 2 709 2 465
Naiset 29 815 25 457 2 555 2 376
Miehet 7 163 6 702 3 244 3 236
99 Muut tai tuntemattomat koulutusalat Yhteensä 15 725 12 569 2 521 2 402
Naiset 11 716 9 331 2 479 2 378
Miehet 4 009 3 238 2 634 2 473

Lähde: Kuntasektorin palkat 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 29.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2020, Liitetaulukko 4. Kuntasektorin kuukausipalkat koulutusaloittain 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2020/ksp_2020_2021-04-29_tau_007_fi.html