Liitetaulukko 1b. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen ja koulutusasteen mukaan 2020

Ammattiluokitus 2010 Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Ammatit yhteensä Yhteensä 414 823 356 811 3 251 2 981
Ylempi perusaste 15 345 12 245 2 516 2 399
Toinen aste 147 235 122 982 2 636 2 536
Erikoisammattikoulutusaste 5 689 5 074 2 908 2 817
Alin korkea-aste 48 101 41 604 3 060 2 954
Alempi korkeakouluaste 94 991 82 094 3 144 3 010
Ylempi korkeakouluaste 97 834 88 274 4 197 3 932
Tutkijakoulutusaste 5 628 4 538 5 986 5 850
1 Johtajat Yhteensä 7 610 7 464 5 365 5 181
Ylempi perusaste 12 12 3 776 3 318
Toinen aste 94 85 3 847 3 353
Erikoisammattikoulutusaste 33 31 3 907 3 700
Alin korkea-aste 676 655 3 872 3 670
Alempi korkeakouluaste 1 562 1 523 4 018 3 637
Ylempi korkeakouluaste 4 849 4 784 5 847 5 682
Tutkijakoulutusaste 384 374 7 790 7 156
2 Erityisasiantuntijat Yhteensä 136 340 122 967 3 944 3 744
Ylempi perusaste 1 019 889 3 661 3 176
Toinen aste 8 168 7 345 3 171 2 882
Erikoisammattikoulutusaste 877 831 3 508 3 563
Alin korkea-aste 8 273 7 617 3 430 3 376
Alempi korkeakouluaste 28 607 26 098 3 300 3 099
Ylempi korkeakouluaste 84 414 76 243 4 181 3 942
Tutkijakoulutusaste 4 982 3 944 5 944 5 834
3 Asiantuntijat Yhteensä 111 075 95 233 3 044 2 943
Ylempi perusaste 1 550 1 322 2 706 2 617
Toinen aste 18 871 16 640 2 768 2 656
Erikoisammattikoulutusaste 954 889 2 961 2 865
Alin korkea-aste 26 865 23 115 3 104 2 995
Alempi korkeakouluaste 56 909 48 075 3 092 2 998
Ylempi korkeakouluaste 5 794 5 076 3 281 3 121
Tutkijakoulutusaste 132 116 3 400 3 244
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 14 263 12 353 2 551 2 494
Ylempi perusaste 966 790 2 470 2 437
Toinen aste 5 827 4 975 2 501 2 453
Erikoisammattikoulutusaste 131 123 2 697 2 584
Alin korkea-aste 4 295 3 847 2 600 2 543
Alempi korkeakouluaste 2 229 1 964 2 590 2 521
Ylempi korkeakouluaste 800 645 2 592 2 468
Tutkijakoulutusaste 15 9         ..         ..
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät Yhteensä 112 403 91 595 2 639 2 562
Ylempi perusaste 6 744 5 325 2 467 2 413
Toinen aste 90 264 74 150 2 645 2 568
Erikoisammattikoulutusaste 2 988 2 576 2 784 2 752
Alin korkea-aste 6 529 5 138 2 634 2 556
Alempi korkeakouluaste 4 553 3 470 2 645 2 555
Ylempi korkeakouluaste 1 267 893 2 667 2 442
Tutkijakoulutusaste 58 43 2 709 2 524
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Yhteensä 3 359 2 250 2 646 2 639
Ylempi perusaste 495 330 2 466 2 521
Toinen aste 2 466 1 603 2 611 2 629
Erikoisammattikoulutusaste 40 38 2 976 2 878
Alin korkea-aste 164 124 2 982 2 947
Alempi korkeakouluaste 143 113 2 826 2 790
Ylempi korkeakouluaste 48 39 3 325 3 042
Tutkijakoulutusaste 3 3         ..         ..
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Yhteensä 1 896 1 726 2 628 2 578
Ylempi perusaste 186 143 2 452 2 413
Toinen aste 1 469 1 358 2 591 2 564
Erikoisammattikoulutusaste 46 46 2 906 2 939
Alin korkea-aste 86 79 3 000 2 937
Alempi korkeakouluaste 100 91 2 963 2 757
Ylempi korkeakouluaste 9 9         ..         ..
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Yhteensä 1 583 1 433 2 661 2 620
Ylempi perusaste 342 302 2 653 2 599
Toinen aste 1 059 965 2 651 2 618
Erikoisammattikoulutusaste 21 19 2 905 2 969
Alin korkea-aste 80 74 2 613 2 551
Alempi korkeakouluaste 55 51 2 764 2 717
Ylempi korkeakouluaste 22 18 2 737 2 603
Tutkijakoulutusaste 4 4         ..         ..
9 Muut työntekijät Yhteensä 25 234 20 806 2 229 2 185
Ylempi perusaste 3 997 3 101 2 194 2 147
Toinen aste 18 804 15 674 2 234 2 189
Erikoisammattikoulutusaste 574 497 2 301 2 275
Alin korkea-aste 1 050 879 2 224 2 188
Alempi korkeakouluaste 597 488 2 200 2 154
Ylempi korkeakouluaste 203 160 2 243 2 185
Tutkijakoulutusaste 9 7         ..         ..
Tuntematon Yhteensä 1 060 984 3 907 3 644
Ylempi perusaste 34 31 2 734 2 604
Toinen aste 213 187 2 852 2 687
Erikoisammattikoulutusaste 25 24 3 156 3 017
Alin korkea-aste 83 76 3 356 3 398
Alempi korkeakouluaste 236 221 3 549 3 376
Ylempi korkeakouluaste 428 407 4 599 4 367
Tutkijakoulutusaste 41 38 5 661 4 946

Lähde: Kuntasektorin palkat 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 29.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2020, Liitetaulukko 1b. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen ja koulutusasteen mukaan 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2020/ksp_2020_2021-04-29_tau_002_fi.html