Värdet av hushållsproduktionen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Värdet av hushållsproduktionen har under de senaste åren ökat något långsammare än BNP
7.11.2019
Hushållsproduktionens bruttoförädlingsvärde uppgick i Finland till 96,4 miljarder euro år 2018. Samtidigt uppgick bruttonationalprodukten till 234,5 miljarder euro.

Nästa offentliggörande:
11.11.2020

Beskrivning: Oavlönat hemarbete – dvs. tjänster som hushållen producerar åt sig själva, såsom att städa, laga mat, tvätta och sköta barn – lämnas på basis av internationella avtal utanför produktionsgränsen för nationalräkenskaperna, dvs. ingår inte t.ex. i bruttonationalprodukten. Statistiken över värdet av hushållsproduktionen är en helhet som kompletterar nationalräkenskapernas kärnsystem. Den beskriver den ekonomiska betydelsen av den här hushållsproduktionen utanför nationalräkenskaperna. Utöver värdet av hushållsproduktionen kan man tala om satelliträkenskaper för hushållsproduktionen (Household Production Satellite).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: tidsanvändning, nationalräkenskaper, fast bruttoinvestering, kapitalförslitning, hushåll, hushållsproduktion, konsumtionsutgifter, slutkonsumtion, oavlönat hemarbete, insatsförbrukning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Värdet av hushållsproduktionen [e-publikation].
ISSN=2490-0206. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kotsa/index_sv.html