Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga2. De största husbyggnadsföretagens omsättning från reparationsbyggande efter objekt 2000–2010 1)

Företagens omsättning efter näringsgren och reparationsobjekt till löpande priser (mn euro) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2)
Byggande av hus (41), TOL 2008 Reparationsbyggande 948 934 977 926 986 1043 1269 1253 1647 2034 1928
Bostadsbyggnader 286 232 300 313 349 373 498 466 585 915 786
Övriga byggnader 662 702 677 613 637 670 770 787 1062 1118 1142
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet (43), TOL 2008 Reparationsbyggande 550 602 673 745 938 1137 1129 1311 1410 2223 2469
Bostadsbyggnader 159 110 155 186 191 330 356 434 465 1102 1092
Övriga byggnader 391 492 518 559 747 807 773 877 945 1125 1377
Totalt (41 och 43), TOL 2008 Reparationsbyggande 1498 1536 1650 1671 1859 2180 2398 2564 3057 4261 4397
Bostadsbyggnader 445 342 455 499 537 703 855 900 1050 2018 1879
Övriga byggnader 1053 1194 1195 1172 1384 1477 1543 1664 2007 2243 2519
1) Uppgifterna för år 2009 och 2010 är inte jämförbara med tidigare års uppgifter
2) Preliminär uppgift

Källa: Byggföretagens reparationsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 2723, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Renovering av bostäder och byggnader 2010, Tabellbilaga2. De största husbyggnadsföretagens omsättning från reparationsbyggande efter objekt 2000–2010 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2010/02/kora_2010_02_2011-10-10_tau_002_sv.html