Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.8.2021

Antalet konkurser minskade med 1,6 procent under januari–juli 2021 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–juli 2021 totalt 1 447 konkurser, dvs. 23 konkurser (1,6 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet årsverken i de företag som söktes i konkurs uppgick till totalt 7 306, vilket är 785 årsverken (9,7 procent) mindre än året innan.


Källa: Konkurser 2021, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Veistämö 029 551 3546, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (70,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.08.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. juli 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2021/07/konk_2021_07_2021-08-18_tie_001_sv.html