Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 21.7.2021

Antalet konkurser minskade med 4,2 procent under januari–juni 2021 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–juni 2021 totalt 1 298 konkurser, dvs. 57 konkurser (4,2 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet årsverken i de företag som söktes i konkurs uppgick till totalt 6 583, vilket är 963 årsverken (12,8 procent) mindre än året innan.


Källa: Konkurser 2021, june. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Veistämö 029 551 3546, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (70,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 21.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. juni 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2021/06/konk_2021_06_2021-07-21_tie_001_sv.html