Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konkurser 2021, mars

Publicerad: 16.12.2020

Antalet konkurser minskade med 16,8 procent under januari–november 2020 jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–november 2020 totalt 2 045 konkurser, dvs. 414 konkurser (16,8 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 10 575, vilket är 1 304 personer (11,0 procent) färre än året innan.

Antalet konkurser minskade inom alla huvudnäringsgrenar. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster, Inom näringsgrenen anhängiggjordes 669 konkurser, vilket är 95 konkurser (12,4 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Antalet anhängiggjorda konkurser har varit exceptionellt lågt fr.o.m. juni 2020. I och med coronavirussituationen begränsades konkursansökan genom en lagändring för viss tid fr.o.m. 1.5.2020. Lagändringen är för närvarande i kraft t.o.m. 31.1.2021. Lagändringen har begränsat borgenärens möjligheter att söka gäldenären i konkurs. Borgenärerna gjorde 34,0 procent färre konkursansökningar under januari–november 2020 än under motsvarande period året innan. Gäldenärerna själva har på motsvarande sätt gjort 17,3 procent fler konkursansökningar än under motsvarande period året innan. Andelen konkursansökningar som gäldenärerna själva lämnat in har varit större än året innan fr.o.m. andra kvartalet 2020. Ur konkursstatistikens material är det omöjligt att särskilja den ovan nämnda lagändringens eventuella inverkan på antalet konkurser från andra eventuella faktorer som inverkat år 2020, såsom Skatteförvaltningens eller andra borgenärers frivilliga åtgärder.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långt när alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i uttryckets egentliga mening. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.


Källa: Konkurser 2020, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (122,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 16.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. november 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2020/11/konk_2020_11_2020-12-16_tie_001_sv.html