Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 8.2.2013

Antalet konkurser på fjolårets nivå under januari–december 2012

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 2 956 konkurser år 2012, dvs 12 konkurser (0,4 %) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som sökts i konkurs var totalt 14 201, vilket åter är 934 personer (7,0 %) fler än under motsvarande period året innan. Under december 2012 anhängiggjordes 171 konkurser, vilket är 19 konkurser (10 %) färre än under december 2011 och 62 konkurser (26,6 %) färre än under december 2010.

Anhängiggjorda konkurser under januari–december 2010–2012

Anhängiggjorda konkurser under januari–december 2010–2012

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–december 2012 inom huvudnäringsgrenarna tillverkning och övriga tjänster. Till antalet anhängiggjordes flest konkurser inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 811 konkurser, vilket är 88 konkurser (12,2 %) fler än under motsvarande period året innan. Inom näringsgrenen tillverkning anhängiggjordes 320 konkurser under januari–december, vilket är 20 konkurser (6,7 %) fler än under motsvarande period året innan.

Antalet anhängiggjorda konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, byggverksamhet, handel, transport och magasinering samt hotell- och restaurangverksamhet. Till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen hotell- och restaurangverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari-december 190 konkurser, vilket är 27 konkurser (12,4 %) färre än under motsvarande period året innan.

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställdä under januari-december 2012 och 2011

Näringsgren Konkurser januari-december 2012 Antalet anställda januari-december 2012 Konkurser januari-december 2011 Antalet anställda januari-december 2011
Jord- och skogsbruk, fiske 70 195 74 201
Tilverkning, gruvdrift, energiförsörjning 320 2 805 300 2 110
Bryggverksamhet 760 3 440 763 3 768
Handel 529 1 712 550 1 892
Trasport och magasinering 260 1 719 266 1 392
Hotell- och restaurangverksamhet 190 762 217 886
Övriga tjänster 811 3 552 723 2 967
Näringsgrenen okänd 16 16 51 51
Konkurser / anställda totalt 2 956 14 201 2 944 13 267

Källa: Konkurser 2012, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 8.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. december 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2012/12/konk_2012_12_2013-02-08_tie_001_sv.html