Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-december 2012 och 2011

LANDSKAP Konkurser 01-12/2012 Antalet anställda 01-12/2012 Konkurser 01-12/2011 Antalet anställda 01-12/2011
Nylands landskap 970 5 125 924 4 642
Egentliga Finlands landskap 306 1 889 349 1 407
Satakunta landskap 131 581 119 661
Egentliga Tavastlands landskap 90 369 74 305
Birkalands landskap 247 1 256 224 1 314
Päijänne-Tavastlands landskap 117 487 84 525
Kymmenedalens landskap 96 488 97 346
Södra Karelens landskap 58 162 68 259
Södra Savolax landskap 71 277 83 368
Norra Savolax landskap 114 601 124 484
Norra Karelens landskap 49 165 61 281
Mellersta Finlands landskap 108 562 125 515
Södra Österbottens landskap 156 526 131 402
Österbottens landskap 92 314 93 346
Mellersta Österbottens landskap 38 117 49 231
Norra Österbottens landskap 178 637 203 708
Kajanalands landskap 38 250 42 145
Lapplands landskap 90 377 85 293
Åland 7 18 9 35
TOTALT 2 956 14 201 2 944 13 267

Källa: Konkurser 2012, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 8.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. december 2012, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-december 2012 och 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2012/12/konk_2012_12_2013-02-08_tau_001_sv.html