Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-november 2012 och 2011

LANDSKAP Konkurser 01-11/2012 Antalet anställda 01-11/2012 Konkurser 01-11/2011 Antalet anställda 01-11/2011
Nylands landskap 904 4 913 856 4 347
Egentliga Finlands landskap 292 1 832 338 1 371
Satakunta landskap 126 572 108 607
Egentliga Tavastlands landskap 83 350 71 284
Birkalands landskap 235 1 164 215 1 261
Päijänne-Tavastlands landskap 107 444 72 411
Kymmenedalens landskap 89 470 89 315
Södra Karelens landskap 55 146 65 256
Södra Savolax landskap 66 270 81 363
Norra Savolax landskap 108 586 120 475
Norra Karelens landskap 43 148 53 249
Mellersta Finlands landskap 105 485 118 473
Södra Österbottens landskap 148 499 117 356
Österbottens landskap 89 307 84 289
Mellersta Österbottens landskap 36 114 47 225
Norra Österbottens landskap 170 624 189 615
Kajanalands landskap 38 250 40 138
Lapplands landskap 80 346 82 283
Åland 5 16 9 35
TOTALT 2 779 13 536 2 754 12 353

Källa: Konkurser 2012, november, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 31.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. november 2012, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-november 2012 och 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2012/11/konk_2012_11_2012-12-31_tau_001_sv.html