Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.11.2012

Antalet konkurser på fjolårets nivå under januari–oktober 2012

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–oktober 2 527 konkurser, dvs. 15 konkurser (0,6 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla konkursföretag var totalt 12 329, vilket åter är 862 personer (7,5 procent) fler än under motsvarande period året innan. I oktober år 2012 anhängiggjordes 256 konkurser, vilket är sex konkurser (2,4 procent) fler än i oktober år 2011.

Anhängiggjorda konkurser under januari–oktober 2011–2012

Anhängiggjorda konkurser under januari–oktober 2011–2012

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–oktober inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning samt övriga tjänster. Till antalet anhängiggjordes flest konkurser inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 679 konkurser, vilket är 61 konkurser (9,9 procent) fler än under motsvarande period året innan. Procentuellt mest ökade antalet konkurser inom tillverkning. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 292 konkurser under januari–oktober, vilket är 50 konkurser (20,7 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna byggverksamhet, handel, transport och magasinering samt hotell- och restaurangverksamhet. Till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen handel. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 438 konkurser under januari–oktober, vilket är 33 konkurser (7,0 procent) färre än under motsvarande period året innan.

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–oktober 2012 och 2011

Konkurser januari-oktober 2012 Antalet anställda, januari-oktober
2012
Konkurser januari-oktober 2011 Antalet anställda, januari-oktober
2011  
Jord- och
skogsbruk, fiske
63 173 59 169
Tillverkning, gruvdrift,
energiförsörjning
292 2 658 242 1 714
Byggverksamhet 662 2 921 669 3 425
Handel 438 1 464 471 1 667
Transport och
magasinering
221 1 519 231 1 135
Hotell- och restaurang-
verksamhet
162 677 179 728
Övriga tjänster 679 2 907 618 2 586
Näringsgrenen okänd 10 10 43 43
Konkurser / anställda totalt 2 527 12 329 2 512 11 467

Källa: Konkurser 2012, oktober, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (225,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. oktober 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2012/10/konk_2012_10_2012-11-30_tie_001_sv.html