Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-oktober 2012 och 2011

LANDSKAP Konkurser 01-10/2012 Antalet anställda 01-10/2012 Konkurser 01-10/2011 Antalet anställda 01-10/2011
Nylands landskap 789 4 325 786 4 084
Egentliga Finlands landskap 273 1 763 307 1 238
Satakunta landskap 117 533 102 605
Egentliga Tavastlands landskap 75 333 63 257
Birkalands landskap 213 1 060 195 1 223
Päijänne-Tavastlands landskap 97 371 65 386
Kymmenedalens landskap 83 449 78 278
Södra Karelens landskap 47 107 56 221
Södra Savolax landskap 58 237 68 309
Norra Savolax landskap 103 563 104 411
Norra Karelens landskap 42 143 51 229
Mellersta Finlands landskap 98 413 108 408
Södra Österbottens landskap 140 480 110 353
Österbottens landskap 83 288 79 226
Mellersta Österbottens landskap 30 93 42 218
Norra Österbottens landskap 163 586 174 591
Kajanalands landskap 38 250 36 127
Lapplands landskap 74 324 79 268
Åland 4 11 9 35
TOTALT 2 527 12 329 2 512 11 467

Källa: Konkurser 2012, oktober, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. oktober 2012, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-oktober 2012 och 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2012/10/konk_2012_10_2012-11-30_tau_001_sv.html