Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 1.10.2012

Antalet konkurser ökade med 2 procent under januari–augusti 2012

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–augusti 2 046 konkurser, dvs. 42 konkursansökningar (2,1 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som sökts i konkurs var totalt 9 394, vilket är 105 personer (1,1 procent) fler än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–augusti 2010–2012

Anhängiggjorda konkurser under januari–augusti 2010–2012

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–augusti inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning, byggverksamhet samt övriga tjänster. Procentuellt mest ökade antalet konkurser inom tillverkning. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–augusti 240 konkurser, vilket är 50 konkurser (26,3 procent) fler än året innan. Inom övriga tjänster anhängiggjordes 542 konkurser, vilket är 52 konkurser (10,6 procent) fler än året innan. Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna handel, transport och magasinering samt hotell- och restaurangverksamhet. Procentuellt sett minskade antalet konkurser mest inom huvudnäringsgrenen transport och magasinering. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–augusti 176 konkurser, vilket är 19 konkurser (9,7 procent) färre än under motsvarande period året innan.

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–augusti 2012 och 2011

Konkurser januari-augusti
2012
Antalet anställda, januari-augusti
2012
Konkurser januari-augusti
2011
Antalet anställda, januari-augusti
2011  
Jord- och
skogsbruk, fiske
47 120 41 102
Tillverkning, gruvdrift,
energiförsörjning
240 2 208 190 1 476
Byggverksamhet 546 2 315 532 2 802
Handel 359 1 107 378 1 337
Transport och
magasinering
176 1 031 195 976
Hotell- och restaurang-
verksamhet
131 551 140 553
Övriga tjänster 542 2 057 490 2 005
Näringsgrenen okänd 5 5 38 38
Konkurser / anställda totalt 2 046 9 394 2 004 9 289

Källa: Konkurser 2012, augusti, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 1.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. augusti 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2012/08/konk_2012_08_2012-10-01_tie_001_sv.html