Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-augusti 2012 och 2011

LANDSKAP Konkurser 01-08/2012 Antalet anställda 01-08/2012 Konkurser 01-08/2011 Antalet anställda 01-08/2011
Nylands landskap 628 3 087 608 3 211
Egentliga Finlands landskap 217 1 492 245 905
Satakunta landskap 96 475 89 563
Egentliga Tavastlands landskap 59 264 57 246
Birkalands landskap 171 831 156 1 067
Päijänne-Tavastlands landskap 69 255 52 314
Kymmenedalens landskap 70 243 54 207
Södra Karelens landskap 38 79 49 205
Södra Savolax landskap 50 178 59 285
Norra Savolax landskap 85 379 77 317
Norra Karelens landskap 37 134 41 134
Mellersta Finlands landskap 82 350 87 344
Södra Österbottens landskap 119 398 89 273
Österbottens landskap 67 229 62 190
Mellersta Österbottens landskap 24 83 37 189
Norra Österbottens landskap 135 455 146 511
Kajanalands landskap 32 225 30 106
Lapplands landskap 63 226 59 201
Åland 4 11 7 21
TOTALT 2 046 9 394 2 004 9 289

Källa: Konkurser 2012, augusti, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 1.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. augusti 2012, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-augusti 2012 och 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2012/08/konk_2012_08_2012-10-01_tau_001_sv.html