Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 31.8.2012

Antalet konkurser på fjolårets nivå under januari–juli 2012

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 1 739 konkurser under januari–juli 2012. Under motsvarande period året innan lämnades 1 745 konkursansökningar in. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 8 008, vilket är 17 personer färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–juli 2010–2012

Anhängiggjorda konkurser under januari–juli 2010–2012

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–juli inom huvudnäringsgrenarna tillverkning, byggverksamhet, och övriga tjänster. Procentuellt mest ökade antalet konkurser inom tillverkning. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–juli 202 konkurser, vilket är 45 konkurser (29 procent) fler än året innan. Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna handel, transport och magasinering samt hotell- och restaurangverksamhet. Antalet konkurser minskade mest inom handeln. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–juli 304 konkurser, vilket är 38 konkurser (11 procent) färre än under motsvarande period året innan.

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–juli 2012 och 2011

  Konkurser januari-juli 2012 Antalet anställda, januari-juli 2012 Konkurser januari-juli 2011 Antalet anställda, januari-juli 2011
Jord- och skogsbruk, fiske 33 95 33 63
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 202 2 001 157 1 256
Byggverksamhet 470 1 993 464 2 426
Handel 304 882 342 1 242
Transport och magasinering 151 899 174 878
Hotell- och restaurangverksamhet 113 460 126 484
Övriga tjänster 462 1 674 416 1 643
Näringsgrenen okänd 4 4 33 33
Konkurser / anställda totalt 1 739 8 008 1 745 8 025

Källa: Konkurser 2012, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (213,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 31.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. juli 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2012/07/konk_2012_07_2012-08-31_tie_001_sv.html