Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-juli 2012 och 2011

LANDSKAP Konkurser 01-07/2012 Antalet anställda 01-07/2012 Konkurser 01-07/2011 Antalet anställda 01-07/2011
Nylands landskap 542 2 608 528 2 786
Egentliga Finlands landskap 185 1 280 211 739
Satakunta landskap 88 445 76 518
Egentliga Tavastlands landskap 53 246 52 204
Birkalands landskap 137 694 140 1 020
Päijänne-Tavastlands landskap 57 227 45 251
Kymmenedalens landskap 61 213 48 189
Södra Karelens landskap 35 76 42 180
Södra Savolax landskap 38 135 46 260
Norra Savolax landskap 74 321 67 288
Norra Karelens landskap 28 97 35 103
Mellersta Finlands landskap 72 318 74 256
Södra Österbottens landskap 94 317 77 231
Österbottens landskap 54 145 59 171
Mellersta Österbottens landskap 19 73 31 120
Norra Österbottens landskap 119 419 133 431
Kajanalands landskap 28 206 27 102
Lapplands landskap 51 177 48 159
Åland 4 11 6 17
TOTALT 1 739 8 008 1 745 8 025

Källa: Konkurser 2012, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 31.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. juli 2012, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-juli 2012 och 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2012/07/konk_2012_07_2012-08-31_tau_001_sv.html