Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 31.5.2012

Antalet konkurser minskade med 6 procent under januari–april 2012

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–april 1 030 konkurser, vilket är 6,3 procent färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 4 095, vilket är 837 personer färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–april 2008–2012

Anhängiggjorda konkurser under januari–april 2008–2012

Jämfört med året innan minskade antalet konkurser under januari–april inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av tillverkning och övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen handel. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–april 165 konkurser, vilket är 49 konkurser färre än året innan. Inom tillverkning ökade antalet konkurser mest: 129 konkurser anhängiggjordes, vilket är 33 fler än året innan.

Företag som sökts i konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–april 2012 och 2011

  Konkurser januari-april 2012 Antalet anställda, januari-april 2012 Konkurser januari-april 2011 Antalet anställda, januari-april 2011
Jord- och skogsbruk, fiske 16 47 20 42
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 129 780 96 648
Byggverksamhet 297 1 194 299 1 441
Handel 165 505 214 886
Transport och magasinering 80 403 105 575
Hotell- och restaurangverksamhet 68 237 82 327
Övriga tjänster 272 926 259 989
Näringsgrenen okänd 3 3 24 24
Konkurser / anställda totalt 1 030 4 095 1 099 4 932

Källa: Konkurser 2012, april, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Kivimäki 09 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (213,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 31.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. april 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2012/04/konk_2012_04_2012-05-31_tie_001_sv.html