Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-februari 2012 och 2011

LANDSKAP Konkurser 01-02/2012 Antalet anställda 01-02/2012 Konkurser 01-02/2011 Antalet anställda 01-02/2011
Nylands landskap 162 676 163 688
Egentliga Finlands landskap 51 215 69 177
Satakunta landskap 33 98 22 304
Egentliga Tavastlands landskap 19 78 16 66
Birkalands landskap 37 195 59 245
Päijänne-Tavastlands landskap 17 115 14 44
Kymmenedalens landskap 31 87 15 36
Södra Karelens landskap 12 21 20 62
Södra Savolax landskap 14 54 15 53
Norra Savolax landskap 16 74 16 50
Norra Karelens landskap 8 23 19 54
Mellersta Finlands landskap 17 65 29 66
Södra Österbottens landskap 33 126 36 136
Österbottens landskap 15 39 24 45
Mellersta Österbottens landskap 2 2 13 56
Norra Österbottens landskap 47 195 34 156
Kajanalands landskap 4 5 4 5
Lapplands landskap 22 81 11 18
Åland 2 9 3 6
TOTALT 542 2 158 582 2 267

Källa: Konkurser 2012, februari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Kivimäki 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 2.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. februari 2012, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-februari 2012 och 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2012/02/konk_2012_02_2012-04-02_tau_001_sv.html