Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Produktionen av statistiken över tingsrätternas avgöranden i civilmål har lagts ned (29.1.2015)
Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, har offentliggjorts i april år 2014. Mera information i nyheten Domstolsstatistik läggs ned.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tingsrätternas avgöranden i civilmål [e-publikation].
ISSN=1798-1204. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikrs/index_sv.html