Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 10.6.2014

Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä väheni edelleen

Vuonna 2013 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 60 700 rikosoikeudellista asiaa, mikä on 2 900 asiaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikoslakia vastaan tehtyjä asioita ratkaistiin 48 200 ja muita lakeja ja asetuksia vastaan tehtyjä rikosasioita 1 000. Lisäksi käräjäoikeudet ratkaisivat 11 500 muuta rikosoikeudellista asiaa. Käräjäoikeuteen joutui rikosoikeudellisissa asioissa vastaajaksi 73 000 henkilöä.

Käräjäoikeuksissa ratkaistut rikosoikeudelliset asiat 2011–2013

Käräjäoikeuksissa ratkaistut rikosoikeudelliset asiat 2011–2013

Eniten käräjäoikeuksissa käsiteltiin liikennerikoksia, joita oli 31 prosenttia kaikista rikosasioista. Liikennerikosten määrä pieneni 11 prosenttia edellisestä vuodesta. Kaikki suurimmat liikennerikosryhmät pienenivät vuonna 2013. Rattijuopumusasiat vähenivät 11 prosenttia, törkeät rattijuopumusasiat 12 prosenttia, vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumukset 27 prosenttia ja liikenneturvallisuuden vaarantamiset 19 prosenttia. Ainoastaan törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset pysyivät edellisen vuoden tasolla.

Omaisuusrikoksia ratkottiin käräjäoikeuksissa 2 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Määrällisesti eniten lisääntyivät näpistykset, suhteellisesti eniten taas salakuljetukset ja törkeät väärennökset. Kaksi suurinta omaisuusrikosryhmää, varkaudet ja petokset, pienenivät.

Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset vähenivät 6 prosenttia. Tämä johtui pääosin pahoinpitelyrikosten (ml. lievä ja törkeä pahoinpitely) vähenemisestä. Niin ikään seksuaalirikosjuttujen määrä käräjillä pieneni, mikä johtui raiskausrikosten vähenemistä yli viidenneksellä. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön asiamäärät sen sijaan pysyivät edellisen vuoden tasolla. Huumausainerikokset (ml. myös valmistus ja käyttö) lisääntyivät, joskin törkeät huumausainerikokset vähenivät.

Lautamiesten osuus vähentynyt entisestään, 93 prosenttia ratkaisuista tuomarikokoonpanossa tai kirjallisesti

Käräjäoikeudessa rikosasian pääkäsittely voidaan käydä joko lautamieskokoonpanossa, yhden tuomarin kokoonpanossa tai kolmen tuomarin kokoonpanossa. Lautamieskäsittelyn määrä on vähentynyt merkittävästi viime vuosina. Vuoden 2009 alussa voimaan tulleen lainmuutoksen myötä lautamiehet osallistuvat vain vakavimpien ja yhteiskunnallisesti merkittävimpien rikosten käsittelyyn. Vuonna 2013 lautamieskokoonpanossa ratkaistiin 3 900 asiaa eli 6 prosenttia käräjäoikeuksien rikosasioista. Lautamieskokoonpanossa ratkaistiin mm. kaikki tapot, 96 prosenttia lapsen seksuaalisista hyväksikäyttöasioista ja 94 prosenttia tuhotöistä. Lautamieskokoonpanossa asian käsittely kesti keskimäärin 5,3 kuukautta.

Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden ratkaisukokoonpanot 2002–2013

Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden ratkaisukokoonpanot 2002–2013

Suurin osa käräjäoikeuksien rikosasioista ratkaistaan yhden tuomarin kokoonpanossa. Vuonna 2013 näitä asioita oli 39 200 eli 65 prosenttia asioista. Yhden tuomarin kokoonpanossa asian käsittelyyn kului keskimäärin 4,1 kuukautta.

Kirjallisessa menettelyssä ratkaistiin 17 400 asiaa eli 29 prosenttia rikosasioista. Kirjallista menettelyä rikosasioissa voidaan käyttää useimmissa lievissä ja tavallisissa rikoksissa. Edellytyksenä on, että vastaaja on tunnustanut teon ja suostunut kirjalliseen menettelyyn. Kirjallista menettelyä käytetään erityisesti liikennerikosten käsittelyyn. Vuonna 2013 vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumuksista 78 prosenttia, rattijuopumuksista 67 prosenttia, törkeistä rattijuopumuksista 60 prosenttia ja törkeistä liikenneturvallisuuden vaarantamisista 57 prosenttia ratkaistiin kirjallisessa menettelyssä. Kirjallisessa menettelyssä käsiteltiin myös yli puolet salakuljetus- ja näpistysrikoksista. Kirjallisesti ratkaistujen rikosasioiden käsittelyyn kului keskimäärin 1,9 kuukautta.

Käräjäoikeuksien käsittelemistä rikosoikeudellisista asioista 50 prosenttia saatiin päätökseen alle kahdessa kuukaudessa. Yli puoli vuotta käsittely kesti 13 prosentissa asioista. Keskimäärin asian ratkaisuun käräjäoikeuksissa kului 3,5 kuukautta. Rikosasioiden kokonaiskäsittelyaika – rikoksen tekopäivästä käräjäoikeuden ratkaisuun – oli keskimäärin 10,8 kuukautta.


Lähde: Oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (262,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 10.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2316. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/koikrr/2013/koikrr_2013_2014-06-10_tie_001_fi.html