Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Statistiken över fritidshus beskriver det existerande beståndet av fritidshus och antalet fritidshus årets sista dag. Med fritidshus avses fritidsbostadshus, som byggts på platsen eller bostadshus som används som semester- eller fritidsbostad. Semesterstugor för affärsverksamhet, byggnader i stugbyar eller koloniträdgårdar räknas inte till fritidshusen. Fritidshusen ingår inte i statistiken över byggnadsbeståndet. Fritidshusstatistiken kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde. Statistikcentralen får uppgifterna om fritidshus ur Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem, dit kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter meddelar bodstadsuppgifter för byggnader som kräver bygglov. Fritidshusstatistiken är ett totalmaterial.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fritidshus [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kmok/meta_sv.html