Liitetaulukko 2. Vähittäiskaupan alkuperäisen liikevaihdon ja myynnin määrän kehitys, lokakuu 2021, (TOL 2008) 1)

  Indeksipisteluku Uusimman kuukauden vuosimuutos, % 2) Kumulatiivinen vuosimuutos, % 2)
10/2021 10/2021 01-10/2021
47 Vähittäiskauppa Liikevaihto 115,1 0,3 4,8
Myynnin määrä 113,0 -2,5 3,5
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) Liikevaihto 115,5 -0,9 2,9
Myynnin määrä 105,1 -3,8 0,7
1) Luvut esitetty ilman kausitasoitusta ja työpäiväkorjausta.
2) Vuosimuutoksessa verrataan tarkasteltavan ajanjakson arvoja vuodentakaisen vastaavan ajanjakson arvoihin.

Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Lauri Pullinen 029 551 3043, Mauri Niiniaho 029 551 3409, kauppa.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 25.11.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. lokakuu 2021, Liitetaulukko 2. Vähittäiskaupan alkuperäisen liikevaihdon ja myynnin määrän kehitys, lokakuu 2021, (TOL 2008) 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klv/2021/10/klv_2021_10_2021-11-25_tau_002_fi.html