Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, april

Tabellbilaga 1. Utvecklingen av den arbetsdagskorrigerade omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, februari 2021, (TOL 2008)

  Indextal Årsförändring inom den senaste månaden, % 1)
02/2021 02/2021
47 Detaljhandel Omsättning 97,8 4,9
Försäljningsvolym 96,5 2,8
Dagligvaruhandel (4711, 472) Omsättning 103,7 7,0
Försäljningsvolym 95,8 5,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Mauri Niiniaho 029 551 3409, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 25.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2021, Tabellbilaga 1. Utvecklingen av den arbetsdagskorrigerade omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, februari 2021, (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2021/02/klv_2021_02_2021-03-25_tau_001_sv.html